1. Tjäna pengar på beslut

Grunden för all organiserad verksamhet är fattade be­slut som behöver kommuniceras för att få effekt. Besluten ska naturligtvis leda till lön­sam­het men själva beslutet kan också fattas på ett mer eller mindre lönsamt sätt. Ett förbisett lön­sam­hets­till­skott.

Om vi löser ett tekniskt problem kan vi göra en för- och efterkalkyl och exakt räkna ut hur lönsam analysen och beslutet har varit. Logiken är densamma för icke-tekniska problem men det är svårare att sätta exakta priser på åtgärderna. Argument för att rationellt beslutsfattande är lönsamt:

  • Komplexitet: med rätt kompetens hittar vi de mest lönsamma beslutsalternativen
  • Besluts­under­lag: processerna anger i detalj kraven på underlag oavsett om det handlar om känslor, fakta eller rykten
  • Beslutsstöd: rutiner och modeller som underlättar själva ”beslutsfattandet”
  • Frekvens: näst efter att andas … gör vi inget mer frekvent än fattar beslut; om bara en bråkdel effek­tivi­seras får liten insats stor effekt
  • Likhet: rationella principer för HUR be­slut fattas oavsett VAD beslutet handlar om; likheten är större än skillnaden
  • Kommuni­cer­bar: pro­ces­sen dokumenteras; lätt att följ­a upp­­, kommunicera och förankra i rätt grupp

Rutin: genom inlärning och tillämpning blir besluten en rutin istället för en oväl­kommen över­raskning varje gång; fler beslut per tidsenhethjärna_guld

  • Grundorsak: många problem blir hjälp­ligt åt­gärdade gång på gång istället för att en gång för alla åt­gärda grund­­or­sa­ken
  • Transparent process: uppenbart var argumenten passar in, de vik­tas efter logisk tyngd, inte av­sän­darens sta­tus, syndabockar utses ej, svår att mani­pulera, demokratisk

På goda grunder kan vi påstå att Operativa beslut är mycket lönsamma.

vä-HÖGERvänster