2. Hjärnan

Operativa beslut är en tidsmodell som bygger på männi­skans förmåga att rikta upp­märk­sam­heten mot då, nu och sedan. 

Från sinnesintryck till beteende
Informationsbearbetningen i hjärnan har i grund och botten ett mycket konkret mål: att säkra individens överlevnad på bästa sätt. Hjärnan fullgör ständigt sin viktiga uppgift att bevaka omvärlden och se till att vi reagerar på rätt sätt på stimuli som träffar oss.

Informationsfilter
Men vi vet helt säkert att det är med hjälp av dessa filter som det är möjligt för hjärnan att ur det enorma infor­ma­tions­flöde som vi ständigt utsätts för, bara ta till sig det som har betydelse och mening.

Tillvarons melodier
Vår hjärna lyssnar hela tiden på omvärlden, den iakttar omvärlden och känner den, vänder och vrider på sin­nes­in­trycken, undrar vad de betyder och försöker finna en mening i tillvarons brus. För att man skall förstå den situation man befinner sig i, måste signalerna som når en ha en mening, innehålla ett budskap.

____________________________________
Saxat ur Det medvetna företaget – Om ledarskap och biologi, kap 2 Hjärnan och medvetandet av David Ingvar och C G Sandberg, 1991

PERFEKTUM

Från kaos till mening
Medvetandet skapas just av detta inre sökande efter ”mening”, efter förståeliga sekvenser av signaler, … När vi så uppfattar meningsfyllda serier av signaler förstår vi vår situation, förstår oss själva och upplever mening i det vi tänker på, det vi har för oss. När detta sker, upplever vi hur kaos upphör och ersätts av mening.

Medvetande och tid
Den biologiska tiden är lineär. … något unikt hos män­nis­kans medvetande, att vi inom oss har ett evig­hets­per­spek­tiv, en uppfattning av att tiden sträcker sig långt utöver den korta tid vi lever här på jorden.

Perfektum-presens-futurum 
Alla har vi i vårt medvetande en sorts märklig total överblick över hela vår tillvaro. Medvetandet har således tre bestånd­sdelar: ett perfektum, ett presens och ett futurum.

vä-HÖGERvänster