4.1. Tidslinje

TidslinjenLinus-på-linjen

Minns du Linus som sprang fram och tillbaka på – tidslinjen. En god illustration till människans förmåga att välja pers­pek­tiv längs tidslinjen; vi kan betrakta nuet och vi kan titta bakåt eller framåt enbart med tanken utan att vi förflyttar oss.

Val
Varje planerad aktivitet har ett mål. Aktiviteten är troligen en av flera möjliga och vi gör alltså ett val.

Plan
Med fantasin kan vi teckna en inre bild av framtiden. Vi före­ställer oss vad som kommer att hända, utan att det ännu har hänt. Lägg till erfarenhet och förmågan att tänka nytt så har vi en plan.

Beslutsspiral
Målet ligger på tidslinjen. Vi fattar beslut om åtgärder för att genomföra planen med hänsyn tagen till förutsedda kon­se­kvenser. Därmed har vi startat en ”beslutsspiral”; eventuellt går något snett trots planeringen och vi backar till dåtid för att ringa in grundorsaken. Sedan gör vi ett nytt val och …

vä-HÖGERvänster