4.3. Då

Hur vet vi att vi har ett problem?
När resultatet inte blir det planerade har vi ett problem. Vi når inte upp till målet. Vi har en avvikelse.

Beskrivning
Genom att beskriva vad problemet ÄR och INTE ÄR kan vi dra skarpare gränser kring själva problemet. Varje hypo­tes kan sedan testas utan kostnad.

Förändring
Vi koncentrerar oss på de mest uppenbara skillnaderna mellan ÄR och ÄR INTE. Vad har förändrats kring tid­punkten för avvikelsen? Ingen förändring, inget problem.

Hypoteser
Att formulera hypoteser är en kombination av kreativt tänkande och yrkeskunnande. Ta vara på ALLA idéer!

Prövning
Vi testar hypoteserna mot beskrivningen. Om xxx-förändringen kan förklara båda sidorna; är/är inte, är den trolig? Om inte kan den sannolikt uteslutas.

Den troligaste orsaken testar vi i verkligheten.

Problemlösning

Åtgärd
Ett problem kan angripas med tre typer av åtgärder:

  • Provisoriska åtgärder: För att vinna tid, riktas mot symtomen.
  • Anpassningsåtgärder: Vi väljer att leva med problemet, riktas mot symtomen.
  • Korrigeringsåtgärder: För att eliminera problemet, riktas mot orsaken.

Positiva avvikelser
Ibland går det bättre än väntat. Orsaken är i princip lika intressant som orsaken till en negativ avvikelse; vi kan lära oss något och vi kan tillämpa ”avvikelsen” på andra områden. Logiken är densamma.

vä-HÖGERvänster