4.4. Sedan

Framtida konsekvenser 
Nu tänker vi oss in i framtiden. Vi vill säkerställa en plan och minimera de negativa konsekvenserna:

Önskat resultat
Vi börjar med att formulera ett lyckat resultat. Hur ser det ut för att planen ska kallas framgångsrik.

Plan
Vi formulerar en kronologisk plan. Det är viktigt att identifiera de moment som är avgörande för planens framgång.

Kritiska områden
Vi söker i planens riskfyllda moment efter potentiella problem och bedömer de potentiella problemens sannolikhet och konsekvens.

Förebyggande åtgärder
Förebyggande åtgärder riktas mot troliga orsaker till potentiella problem. Åtgärderna riktas mot de mest troliga orsakerna. Förebyggande åtgärder sänker sannolikheten för att ett potentiellt problem skall uppstå. Åtgärderna vidtas därför innan problemet överhuvudtaget dyker upp.

Beredskapsåtgärder
Om våra förebyggande åtgärder skulle misslyckas och det potentiella problemet ändå uppstår behöver vi ha planerade åtgärder i beredskap. De aktiveras efter det att ett problem har uppstått och bör innehålla en automatisk utlösningsmekanism.

Modifierad plan
Till sist modifierar vi den ursprungliga planen genom att införa det bästa urvalet av förebyggande åtgärder och beredskapsåtgärder, som syftar till att minska de potentiella riskerna.

vä-HÖGERvänster