4.4b. Möjligheter

Framtiden för naturligtvis med sig inte bara potentiella problem utan även potentiella möjligheter. Hur kan vi utnyttja dessa möjligheter?

Situation
Det första logiska steget är den situation vi står inför.

Möjlighet
Nästa steg innebär att vända situationen till en möjlighet.

Fördel
Sedan identifierar vi de områden som ger de största fördelarna.

Nytta
Och det sista steget innebär att dra nytta av de möjligheter som ger de största fördelarna.

Inget ont utan att det har något gott med sig, brukar man säga. För att vända hot, hinder och motstånd till möjligheter måste vi känna igen dem. Därför bör vi ställa oss frågan: Hur kan vi dra nytta av situationen?

Svårigheten är oftast inte bristen på möjligheter utan att välja vilken möjlighet man ska satsa på. För att göra detta

använder vi ett enkelt redskap: Förhållandet mellan nackdel och fördel eller kostnad och intäkt.

Genom att sätta ett värde på nackdelar (kostnader) kontra fördelar (intäkter), som en möjlighet ger, kan vi inrikta oss på de möjligheter som ger oss den största nyttan (avkast­ningen).

För att dra nytta av de bästa möjligheterna gör vi två saker: Först planerar vi åtgärder som utlöser förverkligandet av möjligheterna. ”Vad kan vi göra för att få det att hända?”

För det andra, när vi väl har förverkligat möjligheten, bör vi försöka påskynda de positiva effekterna. Därför behöver vi planera accelererande åtgärder för att uppnå största möjliga nytta (avkastning).

När vi står inför POTENTIELLA MÖJLIGHETER ställer vi följande frågor:

  • Vilka möjligheter ger oss situationen?
  • Vilket förhållande råder mellan nackdelar och fördelar?
  • Hur kan vi förverkliga möjligheterna?
  • Hur kan vi åstadkomma optimala effekter?
vä-HÖGERvänster