4.6. Situationsanalys

Processen börjar – i verkligheten – i din kalender. Eller i led­nings­gruppens agenda. Hur ser arbets­uppgifterna ut? En blandning av enkla små­ärenden och hopklumpade, större projekt som inte på en gång kan åtgärdas med rationella verktyg? De behöver delas upp i hanterbara ”bitar”.

Alla dina listade arbetsuppgifter, stora och små, som påverkar det resultat du för­söker uppnå, analyseras.

De separeras i hanterbara upp­gifter, klart avgräns­ade från varandra, så att de kan hanteras individuellt med respektive besluts­­process. Vi frågar oss:

1. Vill vi veta orsaken?
Om svaret är ”Ja” – ska vi LÖSA PROBLEM.

2. Står vi inför en valsituation?
Om svaret är ”Ja” ska vi VÄLJA BÄSTA ALTERNATIV.

Agenda

3. Planerar vi för ett lyckat resultat i framtiden?
Pm svaret är ”ja” ska vi motverka oönskade konsekvenser och/eller ta vara på möjligheter.

Vi tillämpar Cæsars princip att  – ”söndra och härska” – för att kunna lösa uppgifterna rationellt. 

vä-HÖGERvänster