4. Operativa beslut

Du fattar många och bra beslut varje dag. Då vet du också att problemlösning och beslutsfattande blir alltmer invecklat (hoppa direkt till modellbeskrivningen):

 1. Vi lever mitt i en ständig informationsexplosion styrd av teknologi som var ren science fiction för bara några år sedan. Takten ökar. Kapaciteten hos datorer och sökmotorer, tillgången till databaser och avan­cerad teknologi ställer krav på ny kompetens.
 2. Kunskaper föråldras i allt snabbare takt. Vi kan inte lita på vår erfarenhet eller vårt tekniska kunnande för att fatta beslut. Takten i teknologiutvecklingen är för snabb.
 3. Följderna av våra beslut är större än någonsin. Vi måste värdera effekterna av beslutade åtgärder på ett tydligare sätt.
 4. Den sociala miljön utvecklas ständigt. Fler männi­skor vill och bör delta i beslutsprocessen för att alla alternativ skall kunna prövas.

Beslutskompetensen kan höjas genom att medvetet tillämpa en tydlig metod. Beslut tagna ”på rak arm” eller ”på gehör” kan i allt mindre grad tolereras.

Beslutsprocessen liknar en tillverkningsprocess:

En tillverkningsprocess matas med råvaror, halvfabrikat och färdiga komponenter. Beslutsprocessen lever på:

 • tillgänglig information
 • omdöme och insikt
 • utbildning och erfarenhet
 • råd och tips

De här råmaterialen och halvfabrikaten behandlas på samma sätt i en tankeprocess för att bli till en slutprodukt.

Att tänka är som att resa. Du tittar på kartan, bestämmer ett resmål och vägen dit. På beslutskartan hittar vi tre resmål och utstakade vägar dit:

 • dåtid för att analysera en händelse som har lett till oönskade konsekvenser
 • nutid för att välja bästa handlingsalternativ
 • framtid för att föregripa oönskade konsekvenser

vä-HÖGERvänster