5. Beslutsnivåer

Beslutsnivå
Det finns tre delar av beslutsmålet eller besluts­formu­ler­ingen som vi bör ha i åtanke. Den första delen är syftet. En beslutsformulering bör utformas så att analysens syfte tydligt framgår. Den bör redovisa ett slutresultat. (Jfr. att köpa bil.)

Den andra delen är beslutets nivå. De flesta beslut här­stam­mar från tidigare fattade beslut. Ju högre besluts­nivå vi väljer desto större är antalet tänkbara alternativ. (Jfr. att köpa transportmedel.) Ju lägre nivån är desto mer begränsat är alternativutbudet.

För det tredje kan det i vår beslutsformulering smyga sig in ord som ytterligare begränsar antalet tillgängliga alternativ.

Beslutsnivåer

De kallas modifierare. Utan modifierare skulle antalet alter­nativ vara större. Genom att lägga till en modifierare kan vi alltså medvetet begränsa antalet tänkbara alternativ. (Jfr. att köpa ny bil.) När vi formulerar beslutsmål är det därför viktigt att målen granskas så att de innehåller endast de modifierare vi verkligen vill ha med.

vä-HÖGERvänster