6. Vad är ett beslut?

Ordet beslut har flera betydelser:

Att fatta beslut är en process som jämför hand­lings­alternativ, där varje fattat beslut innebär ett val av en handling, väg eller mental inställning utifrån dessa alternativ. Att avstå från att fatta beslut är också ett val (jmf sjunde ap-fonden), till förmån för en fort­sättning av gällande förhållanden eller för en externt driven förändring.

Sedan har vi …
… lätta och svåra beslut, individuella och gruppbeslut, operativa och strategiska beslut, formella och informella, samt beslut som

Vetenskap
Beslutsteori är ett tvärvetenskapligt fält som angränsar till alla vetenskapliga discipliner, ingenjörskonst och mänskliga aktivi­teter. Ofta räknas beslutsteori som en gren av filosofin, men operationsanalys, det delområde som behandlar komplexa formaliserbara system ses ofta som en delgren av matema­tiken. Beslutsteori handlar om hur realistiska eller ideala beslut fattas eller borde fattas, och hur optimala beslut ernås.

Beslutsstöd
Datorn används naturligtvis för att behandla stora mängder information främst i modellbaserade beslutsstöd till skillnad mot regelbaserade beslutsstöd som bygger på intelligent formulerade regler.Tärningar100

En enkel metod mot beslutskramp: Formulera sex likvärdiga alternativ och överlämna sedan beslutet åt tärningen. Vill du hjälpa slumpen på traven kan du upprepa favoritalternativet flera gånger.

vä-HÖGERvänster