Beslutsstöd

Här kan du hitta diverse hjälpredor, tips, modeller och ”ledstänger” som underlättar beslutsprocessen och motverkar beslutsvånda.

Aktiviteter

Viktigt

Oviktigt

Brådskande
Ej brådskande

 

Aktiviteter

Viktigt

Oviktigt

Brådskande

Öppna posten
Ringa säljsamtal
Betala fakturor

Ej brådskande

Förströelse
Läsa en prosabok